Geschiedenis Cultuur Geografie Natuur Klimaat Eten & drinken

Geschiedenis


Iedereen kent natuurlijk de inca’s, die grootse bouwwerken maakten, maar voor de inca’s waren er andere culturen, die over (een gedeelte van) heersten. Het mooie van is dat er van de meeste culturen nog steeds bouwwerken zijn welke u nog steeds kunt bezoeken.

Inca’s

Het grootste en machtigste volk dat over heeft geheerst zijn de inca’s. Aan het eind van de 10e eeuw begon met Incarri  het inca koninkrijk. Geruime tijd leefden zij vooral rondom hun hoofdstad, welke gelegen was in de stad die nu Cuzco (Cusco) heet. In 1438 kwam een nieuwe inca, Inca Pachacuti, aan de macht.
Inca Pachacuti ontwikkelde de terrassentechniek. Hierdoor konden de inca’s wel drie keer per jaar oogsten. Daarnaast bouwde Inca Pachacuti vele wegen in rijk, waardoor Dit bracht het incarijk een grote welvaart. Gauw na het ontwikkelen van deze techniek liet hij ook meer wegen in het incarijk aanleggen. Hierdoor konden de oogsten op een snelle manier worden gedistribueerd over het hele rijk.
Het incarijk breidde zich hierdoor ook uit. Meestal werd dit niet gedaan met behulp van oorlog, maar meestal werd dit gedaan door diplomatie. De stam met wie het incarijk zich wilde uitbreiden, mocht gebruik maken van de voedselvoorraden van het incarijk. In ruil daarvoor moest de stam zich onderwerpen aan de inca’s. Wel kon de stam hun eigen godsdiensten behouden. In het incarijk was er namelijk godsdienstvrijheid.
Op het hoogtepunt van het incarijk leefden er zo’n 20 miljoen onderdanen in het incarijk.

Spaanse inval

De laatste inca welke over het gehele rijk regeerde was Huayna Capac. Door de pokkenplaag, welke door de Spanjaarden was meegebracht uit , overleed hij in 1527. Zijn twee zonen, Atahualpa en Huascar, konden het niet eens worden over de opvolging van hun vader. Er was een tweestrijd tussen de twee en dit verdeelden de inca’s.
Francisco Pizarro gebruikte dit om Atahualpa middels een list gevangen te nemen. Dit gebeurde in 1532. Door middel van kannonen, zwaarden, harnassen konden de Spanjaarden met een klein aantal soldaten 168 de grote overmacht van de inca’s verslaan.
De Spanjaarden vernielden vele incagebouwen en gebruikten de resten als fundering voor haar gebouwen. Dit is nog goed te zien in Cuzco (Cusco).

Onafhankelijkheid

Op 28 juli 1821 riep generaal San Martin de Peruaanse onafhankelijkheid uit in Huaura, een dorp ten noorden van Lima. San Martin was één van de leiders die strijd voerden tegen de Spaanse overheersing. Een andere leider was Simon Bolivar. Hij werd de eerste leider van de Peruaanse republiek. Na hem volgden nog vele andere presidenten en dictatoren en vocht verschillende oorlogen met buurlanden, met name .

Nazca-cultuur

Veel interessanter zijn de pre-inca culturen. Één daarvan is de Nazca cultuur. Deze beschaving woonde vooral ronde de plaats die nu Nazca heet en heerste van ca. 100 na Christus tot 500 na Christus. In de woestijn van Nazca zijn hun begraafplaatsen goed bewaard gebleven, deze kunnen nog steeds worden bezocht. Verder is het zeer waarschijnlijk dat de bekende Nazca lijnen door dit volk zijn gemaakt.

Chimu-cultuur

Voordat de inca’s hun alles overheersende periode hadden heerste aan de noordkust van de de Chimu-beschaving. De Chimu-beschaving heerste van 850 tot 1470 na Christus. De hoofdstad van de beschaving heet Chan Chan. De restanten zijn nog steeds zichtbaar nabij Trujillo.

Meer geschiedenis

Wilt u meer weten over de geschiedenis van ? Lees dan één van deze